Mätning med moderna metoder

Dagens inlägg ska handla om mätningsteknik och även om hur detta går till. Det går att få millimeterprecision med hjälp av gps och andra tekniker. Det finns även andra precisioner som vi inte kommer att gå in på.

Det finns olika metoder för mätning och dessa används beroende på vad man ska mäta. Jag har tidigare arbetat med Lidar, vilket är en lasermätningsmetod, och den kan användas för att mäta avstånd, vinklar och ytor. Denna typ av mätning görs ofta med hjälp av en robot eller en arm som håller i lasern och går igenom det område som ska mätas. Lidar är en mycket exakt metod och ger ofta millimeterprecision.

GPS är en annan teknik som används för att mäta avstånd och positioner. GPS använder sig av satelliter för att triangulera positionen på ett objekt. GPS-mottagare är ofta mycket noggranna och kan ge precision ner till decimeter eller centimeter. Det finns olika typer av GPS-mottagare beroende på vad de ska användas till.

Det finns annan mätningsteknik, som t.ex. radarmätning och sonarmätning, men dessa går vi inte in på här.

Metoden man väljer beror alltså på vad man ska mäta och hur noggrann man behöver vara. Som sagt kan GPS ge mycket exakta mätningar, medan andra metoder kanske räcker för mer grova mätningar.

När man gör en mätning så gör man ofta flera mätningar för att vara säker på att resultatet är korrekt. Detta kallas för repeterbarhet och upprepningsbarhet. Det är viktigt att man har kontroll på detta eftersom det annars kan leda till felaktiga resultat. Det finns olika enheter för mätning och dessa används beroende på vilken typ av mätning man gör.

Till exempel används en theodolit för att mäta vinklar och en GPS-mottagare för att mäta positioner. Men om du anlitar hjälp för att mäta upp någonting måste du inte ha koll!

Johannes i Solna